vizualizace příjezdové cesty a parku
vizualizace příjezdové cesty a parku
vizualizace příjezdové cesty a parku
vizualizace příjezdové cesty a parku
vizualizace příjezdové cesty a parku
vizualizace příjezdové cesty a parku
vizualizace příjezdové cesty a parku
vizualizace příjezdové cesty a parku
vizualizace příjezdové cesty a parku
vizualizace příjezdové cesty a parku
zákres objektu patrových garáží
zákres objektu patrových garáží

ing.arch. Jindřich Starý, ing.arch. Michal Schwarz, Kateřina Štědrá

Úpravy vstupních prostor lázní Aurora v Třeboni

soutěž / 2017 / 2.místo (1. neuděleno)