Ohaře_AB
Ohaře_AB
Ohaře_AH
Ohaře_AH
Ohaře_AC
Ohaře_AC
Ohaře_AF
Ohaře_AF
Ohaře_AJ
Ohaře_AJ
Ohaře_AI
Ohaře_AI
Ohaře_AE
Ohaře_AE
Ohaře_AD
Ohaře_AD
Ohaře_AK
Ohaře_AK
Ohaře_AG
Ohaře_AG

ak.arch. Jan Forman, ing. arch. Michal Schwarz

Vestavba rodinného domu do stodoly v Ohařích

Foto: Vavšinec Menšl a Ivan Bárta